Ulubione
Twój koszyk
menu

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Media Port GPP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98 (dalej "Administrator").
  2. Dane przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych – dalej "RODO") z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) na podstawie zgody udzielonej przez Klienta. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom administracji lub sądom bez zgody Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora oraz jego zaufanych partnerów na podstawie odrębnych umów zawartych przez Administratora.
  4. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z Klientem umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych.

II. Kategorie przetwarzanych danych, cel przetwarzania, podmioty przetwarzające dane

Kategorie przetwarzanych danychCel przetwarzaniaPodmiot przetwarzający dane
imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, nr telefonuobsługa zamówień, zwrotów/ reklamacjiAdministrator, centra logistyczne
pliki cookies, dane eksploatacyjne (logi serwera), historia zakupówprowadzenie pomiarów i dopasowywanie oferty do preferencji UżytkownikaAdministrator, firmy analityczne, firmy automation-marketingowe
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonuprzesyłanie informacji reklamowych za pośrednictwem email lub smsAdministrator, firmy automation-marketingowe
imię, nazwisko, adres dostawy, szczegóły zamówieniasprawozdawczość podatkowaAdministrator, biura rachunkowe
szczegóły rachunku, szczegóły karty płatniczej, dane konta PayPalrealizacja płatnościoperatorzy płatności
imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonudoręczanie przesyłek, obsługa płatności przy odbiorzefirmy kurierskie
pliki cookieswyświetlanie Użytkownikowi reklam Sklepu na zewnętrznych stronach internetowychagencje marketingowe
dane eksploatacyjne (logi serwera), szczegóły zamówienia i dane Klienta (tylko w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia zakupów)zapisywanie opinii o Sklepie w zewnętrznych serwisach, ubezpieczanie zakupówfirmy zbierające opinie oraz oferujące ubezpieczenie zakupów

III. Szyfrowanie danych - certyfikat SSL

Szyfrowanie danych (SSL) zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny i zawierają informacje o właścicielu domeny. Zastosowanie certyfikatu SSL jest gwarantem wiarygodności Sklepu poprzez potwierdzenie tożsamości stron Sklepu w internecie.

Wszystkie dane (w tym dane osobowe Klientów) przesyłane pomiędzy serwerem Sklepu a komputerem Użytkownika są szyfrowane. Certyfikat SSL został wystawiony przez międzynarodową instytucję certyfikującą. Szczegóły certyfikatu SSL można sprawdzić w pasku adresu przeglądarki internetowej.

IV. Ochrona przechowywanych danych

Dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerach Beyond.pl gwarantujących niezawodność i ochronę. Beyond.pl Data Center 2 jest pierwszym centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa - Rating 4 według ANSI/TIA-942, zapewniając roczne SLA (Service Level Agreement) na poziomie 99,995% dostępności do zasobów.

V. Pliki cookies

  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania Sklepu. Pliki cookies zawierają informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze stron Sklepu.
  2. Pliki cookies mogą być tymczasowe lub stałe. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili, gdy przestajesz korzystać z przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane również po zaprzestaniu korzystania z witryny i służą do przechowywania takich informacji jak login lub hasło.
  3. W dowolnym momencie można zablokować zapisywanie plików cookies lub usunąć pliki cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w pomocy przeglądarki).

VI. Dane eksploatacyjne (logi serwera)

Dane eksploatacyjne (logi serwera) charakteryzują sposób korzystania ze stron internetowych Sklepu.

Do danych eksploatacyjnych Użytkownika należą: adres IP, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu wizyty, rodzaj urządzenia, system operacyjny, przeglądane strony.

VII. Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w Sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

VIII. Prawo kontroli, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania

  1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich uaktualnienia, uzupełnienia, żądania wstrzymania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. W celu realizacji swoich praw Klient może skorzystać z Konta Klienta (a jeśli nie posiada konta w Sklepie może uzyskać tymczasowy dostęp do swoich danych) lub skontaktować się poprzez e-mail: sklep@1but.pl lub listownie: Media Port GPP Sp. z o.o. SP. K., ul. abpa Antoniego Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań.
Dziękujemy.

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Zmieniamy się dla Ciebie!